Ole-Håkon hadde hatt bra sikfiske, så jeg spurte om å få bli med en tur.

Etter en lengre labbetur, i skikkelig stink-stank, kastet jeg uti agnene på to steder jeg hadde fått anvist av sik-spesialist Heier. Det tok ikke mer enn 5 minutter før jeg hadde økt sikpersen min med ca 500%.

Ole-Håkon hadde et banka kjør på sine stenger, og måtte gå ned til ei stang. Jeg var litt mindre erfaren i dette fisket så jeg hadde ikke samme krokingsprosenten, men det var i hvert fall hardt arbeid. Mye fin fisk, flere over kiloen i løpet av dagen, og alle over gamlepersen.

Skikkelig fornøyd blir jeg med dagen når en sik på 1310gram henger i veienettet.

På formiddagen napper det jevnt og trutt, mens fisket dør ut litt utover dagen. Jeg endte på 15 sik, en abbor og ei skrubbe. Ole-Håkon endte på over 30 sik, og han topper hele driten med ny pers…

Tipp-topp dag!

Comments are closed.