Denne bloggen er drevet av meg,  Marius Vikene. For tiden brukes den mest til å nedtegne erfaringer fra fisketurer. Primærmålgruppen er ganske smal – meg selv, men hvis du finner noe av det som står her interessant så er jo det hyggelig. Som fisker er jeg relativt oportunistisk, etter at jeg havnet på østlandet har jeg oppdaget moderne meite og er medlem av Norsk Meiteunion og SFK-laken. En dag så sitter den!

Bloggen brukes også fra tid til annen som sandkasse for uttesting av webting siden dette er noe jeg sysler med på jobb og hjemme når jeg har tid til slikt. Så om den ser skrekkelig ut når du besøker den, kan det hende du blir positivt overrasket en annen gang.