Jeg var rastløs og fiskesugen, så når Ole-Håkon lokket med en tur til nedre del av Glomma var det bare å pakke baggen.

Møtte OHH på parkeringen 2030, og vi kjørte hans vil den siste biten inn på gårdstunet.

Etter litt plassguiding fra OHH var pølsebitene på plass i vannet. Det tok ikke lange stunden før det begynte å nappe hos meg, men det var veldig pirkete. Tilslagene mine satt ikke i fisk i hvert fall. Det de ofte satt i var bunnvegetasjon. Mistet noen kroker på det.

Ole Håkon hadde også bra med napp, og bedre uttelling på tilslagene.

Vi fikk likevel god tid til oppdatering fra verdensfronten mens vi fisket. Det er alltid trivelig.

Rundt midnatt hadde jeg et skikkelig røsk som fikk stanga til å sprette ut av holderen, men tilslaget satt rett i vegitasjonen.

Vi ga oss rundt 0130, da hadde OHH 5-6 stam opp til halvkiloen, mens jeg hadde 1. Ikke alltid plassen leverer 2+ fisk.

Comments are closed.